top of page

Om Cantare

HegesBilde.jpg

Bilde malt av Hege, 1.-sopran, til Cantares 20-årsjubileum i 2018.

Cantare er et damekor med base i den vakre, 300 år gamle Hospitalskirken i Trondheim. Vi øver hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.30.

Hazel Eilertsen er Cantares dirigent.

Repertoar og oppgaver
Cantares repertoar er variert. Det spenner fra klassiske korverk og kirkemusikk til andre musiksjangre, nyere verk og folketoner. Koret fremfører konserter både i Hospitalskirken og andre steder, enten alene eller i samarbeid med ulike musikere og gjerne med orkester og solister.

Cantare legger stor vekt på å velge spennende musikk av høy kvalitet. Det vi arbeider med, skal være vesentlig – både musikalsk og tekstlig. Det vi framfører, skal gi mening til oss som utøvere og til vårt publikum.

Se oversikt over konserter og andre arransjementer.

Tradisjoner

Cantare avholder flere tradisjonelle konserter og arransjementer. Det vakre verket av Pergolesi «Stabat Mater» er en fast tilbakevendende konsert i påsketiden. På årets mørkeste kveld feirer Cantare og musikervenner at sola snur og at lyset kommer tilbake. Det gjør vi ved å fremføre Vivaldis herlige «GLORIA»!

En viktig – og hyggelig – oppgave er å besøke beboere og pårørende på Trondhjems Hospital. Der holder vi åpne konserter i foajeen eller på kulturscenen og framfører stoff som koret arbeider med, og vi innbyr gjerne til allsang med kjente og kjære sanger som passer til årstiden.

Cantare har gjennom årene vært på diverse turneer, se Cantares historie.

Sangoppdrag

Cantare er også et allbrukskor, og vi påtar oss gjerne sangoppdrag ved ulike anledninger.

Finansiering

Fra 2024 har Cantare begynt å ta entre for sine konserter. Dette er en nødvendighet for å kunne dekke de faste utgifter til koret. Vår inntekt suppleres av det som måtte komme inn av gaver.


Trondheim kommune støtter korets prosjekter og kulturvirksomheten i Hospitalskirken og andre steder i byen. Støtteordningen "Aktivitetsmidler for kor " bidrar til mange av våre arrangementer der koret samarbeider med eksterne, profesjonelle utøvere. Sparebank 1 SMN en viktig bidragsyter til Cantares virksomhet. Olex har også generøst bidratt med sponsormidler. Cantare er medlem av Norsk Sangerforum.

Trondhjems Hospital gir koret fri bruk av Hospitalskirken til øvelser og konserter.


Vi søker stadig om – og mottar ved flere anledninger – støtte fra andre sponsorer.

Cantares historie

Besøk i Sagene Kirke mars 2019 med korets daværende dirigent Anne Catrine Due Aagaard

Det var hospitalsprest Marit Bunkholt som i 1998 initierte til dannelsen av koret Cantare. Målet var at koret skulle fungere til glede for både sangere og tilhørere på Trondhjems Hospital og i lokalmiljøet. Anne Cathrine Due Aagard, daværende fast organist i Hospitalskirken, ble korets grunnlegger og har vært dirigent fra starten av. Anne Cathrine har mange års erfaring som kordirigent og musiker, og Cantare har nytt godt av hennes fantastiske kunnskaper og store kunstneriske kompetanse i disse 25 årene. Vi er så takknemlige for alt hun har gitt oss! Anne Cathrine avsluttet sin dirigentgjerning etter Cantares 25-års jubileumskonsert var 4. juni 2023. 

Turneer

Av og til reiser koret på turnéer, gjerne i samarbeid med andre kor.

Vi har besøkt Mære kirke, Logtun kirke på Frosta, gamle Sakshaug kirke på Inderøya - og vi har vært i Stockholm der vi hadde flere konserter. Vi har besøkt et vennskapskor i Østersund, og i juni 2011 var vi i Venezia og Padova hvor vi holdt 3 konserter i de vakre kirkene der - for et entusiastisk publikum. I mars 2019 var vi på kirkekorfestival i Oslo, holdt egen konsert i Sagene kirke og deltok på gudstjeneste der søndagen etterpå.

Hazel Eilertsen ble ny dirigent for Cantare fra august 2023
Cantare er svært glad for at Hazel, med sin solide bakgrunn og kompetanse, har sagt ja til å lede koret videre.

bottom of page