top of page

Cantares grunnlegger

Anne Cathrine Due Aagard, daværende fast organist i Hospitalskirken, ble Cantares grunnlegger og var dirigent frem til sommeren 2023. 

Anne Cathrine har mange års erfaring som kordirigent og musiker, og Cantare har nytt godt av hennes fantastiske kunnskaper og store kunstneriske kompetanse i de første årene. Anne Cathrine avsluttet sin dirigentgjerning etter Cantares 25-års jubileumskonsert 4. juni 2023. Vi er så takknemlige for alt hun har gitt oss!

AC.jpg

CV pr. juni 2023
Utdannelse
* Cand.mag. Fagkrets: Mellomfag musikk, mellomfag kunsthistorie, deleksamener i filosofi,   
  religionskunnskap og statistikk
* Ulike lederkurs og pedagogiske kurs i Steinerskoleforbundets regi
* Dirigentstudier med bl.a.:
   Knut Nystedt – komponist og dirigent
   Magnar Mangersnes – tidligere domkantor i Bergen
   Dan-Olof Stenlund – professor ved universitetet i København og Musikhögskolan i Malmö
* Undervisning i klaverspill av pianistene Lisbeth Skogen og Ragnhild Stenstadvold
* Undervisning i obospill av solo-oboistene i Trondheim Symfoniorkester Stefan Lindqvist, Jens   
  Stoltenberg og solo-oboist ved operaen i Kiel, Tillmann Weber
* Flere kurs i regi av Musica Sacra (gregoriansk sang)

Kunstnerisk virksomhet
Dirigent og prosjektleder for ulike kor og orkestre til dd. siden 1987
Startet Cantare – knyttet til kulturvirksomheten i Hospitalskirken – i 1998
Startet Fruens Kor – knyttet til kulturvirksomheten i Vår Frue kirke – i 2009
Musiker i ulike ensembler på klaver, cembalo, orgel, blokkfløyter, obo, engelsk horn
Engasjement som oboist i Trondheim Symfoniorkester
Engasjement som oboist/ engelsk hornist/ pianist på Trøndelag Teater
Sanger i 11 år i Kor Olavsfestdagene
Organistvirksomhet fra 1997

Tillitsverv bl.a.
Forvaltningsleder/ rektor på Steinerskolen i Trondheim fra 1994 til 1996
Mangeårig medlem av Steinerskolens lærermøteledelse
Formann i Trondheim Byorkester

Undervisning
Steinerskolen i Trondheim:
Musikklærer på videregående trinn, pianist og leder for Høgstadiekoret 1986 – 2001
Ringve Gymnas: Musikklærer 1970 – 72
Privatpraksis som klaverpedagog fra 1970 – 1994

Publikasjoner
Historisk skrift for Trondhjems Musiklærerforenings 100-årsjubileum 2005:
Trondhjems Musiklærerforening 1905 – 2005. "...Skal hun ha betaling også?..." (144 sider)
ISBM: 82-303-0479-3
Tidsskriftet Prismet i 2002 og 2003: Publisert flere artikler
Norsk Kirkemusikk 2004: Sluttrapport Norsk Kantoribok. Liturgisk senter
Årbok for Strinda Historielag 2015: Lillegården – en reise gjennom tidene

bottom of page